[1]
V. C. . Cung và X. T. Trịnh, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 2022-2023”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.