[1]
T. V. A. . Phạm, T. N. T. Nguyễn, T. T. . Hoàng, T. C. V. Nguyễn, và T. H. . Nguyễn, “CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI DƯỚI 5 TUỔI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT HỢP BÀO TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY NĂM 2023”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.