[1]
T. L. . Trần và T. A. Đào . Lê, “NHẬN XÉT CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ TRÍ THAI 8 – 12 TUẦN TRÊN SẸO MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021 – 2022”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.