[1]
H. L. H. Lê, “KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.