[1]
M. C. . Nguyễn và T. T. H. Trần, “NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH CÓ POLYP TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.