[1]
A. V. . Ngô, T. N. T. Phí, và T. M. T. . Đoàn, “SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.