[1]
Đức P. Nguyễn và V. T. . Nguyễn, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BỊ RẮN LỤC TRE CẮN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.