[1]
X. H. Phan, P. M. S. . Trần, V. M. . Nguyễn, và T. D. . Nguyễn, “TỶ LỆ NHIỄM DEMODEX SPP. VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM DA MẶT ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU ĐÀ NẴNG”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.