[1]
N. D. . Trần, T. K. D. . Lê, Q. T. . Vũ, V. T. . Cao, và V. T. . Đặng, “SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ SCVO2 Ở TRẺ EM SAU PHẪU THUẬT TIM MỞ TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 536, số p.h 2, tháng 3 2024.