[1]
T. P. A. Vũ, Q. Đạt Trịnh, T. H. Dương, và Q. H. Phạm, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U VÙNG THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC TỪ THÁNG 1/2015 ĐẾN THÁNG 12/2022”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.