[1]
V. V. Nguyễn, T. A. Đỗ, Q. S. Trần, T. H. Nguyễn, và V. T. Bạch, “KẾT QUẢ CẮT GAN ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ U GAN LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.