[1]
T. H. Phạm, Đức A. Nguyễn, T. B. T. Vũ, và Đăng T. Đinh, “ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT RELEX SMILE ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.