[1]
H. V. Nguyễn, H. T. Vũ, và C. H. Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN NÃO BẰNG XẠ PHẪU VÀ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.