[1]
T. M. T. Nguyễn và P. T. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH THẬN NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT BẢO TỒN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.