[1]
M. T. Hà, “ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT Ở TRẺ EM ”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.