[1]
M. H. Vũ và C. Đạt Trương, “ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.