[1]
Q. D. Trần và Ảnh S. Nguyễn, “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.