[1]
A. T. Đỗ và Đình L. Nguyễn, “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ENZALUTAMIDE TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN DI CĂN”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.