[1]
V. A. Nguyễn, T. T. H. Nguyễn, T. K. N. Nguyễn, và T. T. T. Trần, “TÁC DỤNG CỦA TAHANA TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.