[1]
M. Đức Nguyễn, Q. T. Đặng, và X. T. Vương, “ÁP DỤNG KỸ THUẬT PCR LỒNG ĐA TÁC NHÂN TRONG XÁC ĐỊNH CĂN NGUYÊN GÂY BỆNH VÀ LỰA CHỌN KHÁNG SINH BAN ĐẦU Ở BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI CÓ THỞ MÁY”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.