[1]
T. X. Nguyễn, V. T. Nguyễn, và Q. T. Phạm, “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP VỚI ĐƯỜNG KÍNH TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRƯỚC VÀ SAU CUỘC LỌC Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.