[1]
T. V. Lê, Q. H. Lê, X. T. Nguyễn, T. T. Quản, và T. L. Hoàng, “BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA THAI PHỤ NHIỄM VIRUS HERPES SIMPLEX SINH TẠI KHOA SẢN NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.