[1]
T. G. Phạm và C. K. Nguyễn, “KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2023”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.