[1]
N. Q. Bùi, T. H. Vũ, T. H. Nguyễn, và A. T. Tạ, “NHẬN XÉT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT Ở BỆNH NHI TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NỘI KHOA, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.