[1]
V. C. Vũ, T. T. Ngô, V. T. Võ, T. H. Đinh, và H. P. Phạm, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ CAO MẤT VỮNG”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.