[1]
T. P. Nguyễn, V. S. Nguyễn, H. P. Nguyễn, và T. K. D. Lê, “ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SINH NON, TRẺ NHẸ CÂN SO VỚI TUỔI THAI TRONG 2 NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.