[1]
M. T. Hà, “ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.