[1]
V. T. Đỗ, Q. T. Lê, T. T. D. Ngô, và T. B. Lê, “TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2023”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.