[1]
S. N. Lê, T. T. Nguyễn, V. H. Vũ, T. L. Phạm, và Q. T. Công, “KHẢO SÁT THAY ĐỔI ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ”, VMJ, vol 537, số p.h 2, tháng 4 2024.