[1]
N. V. Lê, M. T. Trần, và Q. N. Nguyễn, “ KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA CÁC BỆNH NHÂN CÓ BIẾN CHỨNG HẸP NIỆU QUẢN THẬN GHÉP”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.