[1]
M. N. Hoàng, “PHẪU THUẬT CHIA SẺ TÁI TẠO VÚ VÀ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU CỦA VẠT VÚ”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.