[1]
T. T. Hà và M. K. Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH SIGN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.