[1]
Q. Ân Nguyễn và H. N. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XUẤT HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ TẠI TRUNG TÂM ĐỘT QUỴ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.