[1]
Đình H. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHO NGƯỜI BỆNH DƯỚI 40 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN E”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.