[1]
V. K. Phạm, T. L. Nguyễn, V. A. Nguyễn, và H. T. Lê, “ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CÁNH TAY CỔ”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.