[1]
M. N. Hoàng và H. Q. Trần, “GIẢI PHẪU MÔI BÉ Ở PHỤ NỮ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.