[1]
T. P. T. Bùi, T. H. Nguyễn, T. N. A. Đặng, T. P. Vũ, T. H. Trịnh, và T. K. Tống, “ CẮT BỎ CÓ HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ KHỐI U PHYLLODE LÀNH TÍNH KÍCH THƯỚC LỚN”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.