[1]
T. Đạt Lương, T. Đạt Nguyễn, Q. L. Trần, X. T. Tạ, S. C. Nguyễn, và Thanh Tùng, “NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.