[1]
T. N. N. Phạm, T. Y. C. Nguyễn, và T. B. V. Trương, “MỨC ĐỘ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GRAM ÂM THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ NĂM 2019 – 2023”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.