[1]
T. Đức Nguyễn, T. P. Nguyễn, và H. K. Nguyễn, “PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐÔNG MÁU RẢI RÁC NỘI MẠCH CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU – BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.