[1]
P. A. Lê, H. H. K. Hà, T. H. H. Khúc, và T. L. Phạm, “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VIÊM DA CƠ ĐỊA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.