[1]
V. N. D. Phạm, N. N. Uông, T. C. Nguyễn, A. T. Trần, và Đắc Q. Phạm, “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ TIÊM INSULIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH THANH HÓA NĂM 2023”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.