[1]
Đức T. Đỗ, N. T. Phạm, và M. T. Trần, “ NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MẤT NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI MẤT NGỦ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.