[1]
T. K. V. Nguyễn và T. H. N. Nguyễn, “TỈ LỆ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS VÀ ESCHERICHIA COLI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.