[1]
T. H. Nguyễn, T. H. N. Trịnh, K. M. Lê, K. M. Lê, T. C. Nguyễn, và T. K. O. Nguyễn, “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ CÁCH CHĂM SÓC TRẺ BỊ BỆNH VIÊM PHỔI CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.