[1]
T. H. T. Phan, T. N. Trần, T. T. Lê, D. S. Ngư, và T. T. H. Nguyễn, “SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.