[1]
V. K. Phạm, T. T. V. Trần, V. A. Nguyễn, Q. D. Mai, và T. N. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC ‘CHỈ THỐNG NHƯ THẦN THANG’ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN GÚT”, VMJ, vol 538, số p.h 3, tháng 5 2024.