[1]
T. T. Nguyễn, N. H. Phạm, và N. T. Lê, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2023”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.