[1]
T. P. Nguyễn, V. T. Trịnh, và Q. Ái Đặng, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.