[1]
T. Q. Mai, T. L. Đoàn, V. Điệp Phạm, và Đình Âu Hoàng, “ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM XỐP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.